Djelatnost

Osnovnu djelatnost Društva sa ograničenom odgovornošcu ,,Parking Servis Budva” predstavlja upravljanje, korišćenje i održavanje javnih parkirališta i garaža opštine Budva, kao i prenos nepropisno parkiranih i havarisanih vozila specijalnim vozilom ,,Pauk”.

 

Iako je ovo preduzeće u osnovnom određenju subjekat od javnog interesa, Statutom ovog preduzeća ponuđene su i mnoge druge aktivnosti rada koje po svom određenju nemaju karakter djelatnosti od  javnog interesa, pa ovom preduzeću pruzaju širinu u poslovanju.

 

Za rad parkinga i garaža vezane su i sledeće aktivnosti od izuzetne važnosti za život i funkcionisanje građana grada Budve:

 

- uređenje parking prostora i javnih garaža opštine Budva

- vođenje investicija u oblasti parking prostora i javnih garaža a u saradnji sa nadležnim opštinskim službama

- preduzimanje mjera i aktivnosti na održavanju postojećeg parking prostora i javnih garaža kao i na izgradnji novih sadržaja parking prostora i javnih garaža

- sistemski rad na postizanju što boljeg i potpunijeg zadovoljavanja potreba pravnih lica i građana iz sfere upravljanja parking prostorom/lociranje novih parking lokacija/

- ubiranje nadoknada i taksi koje se odnose na korišćenje parking prostora i javnih garaža

 

Kontakt
Vaše ime*:
Vaš telefon*:
E-mail*:
Poruka: