Istorijat

DOO "Parking Servis Budva" je osnovano 2003. godine odlukom Skupštine grada Budve u skladu sa tadašnjom ocjenom saobraćajnih potreba, kako bi se na sistematičan način uredio  prostor za parkiranje i riješila brojna pitanja u okviru saobraćajne infrastrukture. Tada osnovano kao JP sa idejom da građanima i brojnim posjetiocima Budve pruži komfor parkranja, istu ideju protežira i u sadašnje poslovanje sa  stalnom tendencijom uvećanja broja raspoloživih parking površina i podizanja kvaliteta usluga. Rast i razvoj preduzeća, zasnovan na modernom i temeljnom konceptu poslovanja uslovio je da početni broj zaposlenih od 9 radnika, preraste u broj od 47 stalno zaposlenih radnika. Za potrebe turističke sezone dodatno se upošljavaju radnici na određeno vrijeme.

 

Uz nepromijenjenu osnovnu djelatnost, odlukom SO Budva, preduzeće svoj danasnji naziv i pravni oblik dobija u novembru 2013. godine.

 

DOO "Parking Servis Budva" usluge parkiranja nudi na 9 posebnih i  3 opšta parkirališta,  gde se naplata vrši uz upotrebu parkomata. Raspolozivost ovih parkirališta je na nivou 1000 parking mjesta. Za potrebe turističke sezone upošljavaju se kapaciteti sezonskog tipa, koji postojeću ponudu povećavaju na 1600 parking mjesta, a odnose se na uzi centar Budve i Petrovac.

Pruzajuci  navedene usluge, preduzeće za potrebe Komunalne  policije, paralelno obavlja obavlja usluge prenosa nepravilno parkiranih vozila specijalizovanim vozilom "Pauk", pružajuci im na taj nacin tehnicku podrsku u radu.

 

Tokom ovog vremena postojanja DOO "Parking Servis Budva" je profilisano  kao ozbiljno preduzece, a stalni rad, kadrovsko usavršavanje i podizanje sopstvenih vrijednosti su osobine koje ovom preduzeću daju posebnost i u najtežim uslovima poslovanja. 

Svjesni činjenice da svoj potpuni razvojni potencijal još uvijek nismo postigli, čvrsto vjerujemo da ćemo u budućnosti nuditi ekskluzivitet  u sferi parkiranja dostojan tendenciji razvoja Budve kao metropole turizma, što istovremeno predstavlja viziju našeg preduzeća.

 

Kontakt
Vaše ime*:
Vaš telefon*:
E-mail*:
Poruka: