30/01/2018

Nova procedura za izdavanje propusnica za lica sa invaliditetom

Za Budvansku hroniku govorili smo o načinu izdavanja propusnica za osobe sa invaliditetom. 

Upoznali smo ovu kategoriju korisnika sa  novom procedurom izdavanja propusnica, zasnovanoj na posjedovanju odgovarajuceg Rjesenja,  koje licu sa invaliditetom dodjeljuje Sekretarijat za komunalno stabene poslove. 

 

 

Budvanska hronika