Pauk služba - prenos vozila

Rad Pauk službe prestavlja djelatnost određenu Statutom ovog preduzeća.

Ova aktivnost uključuje prenos nepropisno parkiranih i havarisanih vozila koje ometaju uredno funkcionisanje saobraćaja u gradu.

Nekada potpuno samostalni u obavljanju ove aktivnosti, novijim odlukama opštinskih organa naša aktivnost se isključivo ogleda u tehničkoj podršci prilikom sankcionisanja vozila u prekršaju evidentiranih od strane Komunalne policije.

Za ove potrebe, Parking Servis raspolaže sa 3 specijalizovana ,, Pauk" vozila, koja adekvatnom pozicijom pokrivaju najkritičnije zone na teritoriji opštine Budva.

Vozila, ocijenjena kao nepozeljna na određenoj lokaciji, tačnije vozila u prekršaju, Pauk služba odvozi na parkiralište kod "Crvenog krsta", u užem centru grada. Plaćanjem propisane kazne za načinjeni prekršaj, vlasnici automobila mogu preuzeti svoj automobil.

Kontakt
Vaše ime*:
Vaš telefon*:
E-mail*:
Poruka: